Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/9/21

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/9/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Udzielającego zamówienia w jego pracowniach, polegających na:
– poz. 1 – wykonywaniu badań USG stawów i dopplerowskich wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie;
 poz. 2 – wykonywaniu badań USG ogólnodiagnostycznych wraz z opisem w Pracowni USG w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie;
– poz. 3 – opisywaniu badań RTG realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowniach rentgenodiagnostyki ogólnej w lokalizacji ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Sopocie i ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 4 – opisywaniu badań TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
– poz. 5 – opisywaniu badań angio-TK realizowanych przez inne wykwalifikowane osoby w Pracowni tomografii komputerowej w lokalizacji przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie;
realizowanych na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie w okresie podpisania umowy do dnia 28.02.2022r.

2021.09.02
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.09.14
Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711 ze zm.)