Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/5/21

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/5/21

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych

2021.05.11
– Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert

2021.05.12
Sprostowanie ogłoszenia

2021.05.18
Wyjaśnienia i modyfikacja SWKO
Zmodyfikowany zał nr 5 do SWKO

2021.05.26
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2021.711)