Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/4/21

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/4/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w zakresie rehabilitacji i geriatrii w podziale na 4 części ofertowe.

2021.03.12
Ogłoszenie
 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.03.24
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2020.295 ze zm.)