Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/3/21

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/3/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (zwanej dalej Spółką) w oddziałach szpitalnych Spółki (Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Reumatologiczny dla Dorosłych i Dzieci, Oddział Geriatryczny) w lokalizacji Spółki przy ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot oraz w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3, 81–759 Sopot (dla Części 1) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich wraz z wykonywaniem funkcji pielęgniarki koordynującej pracą pielęgniarek w Poradni Geriatrycznej i Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym, a ponadto do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, wykonywanych w innych komórkach organizacyjnych (Pracownia TK, Oddział Geriatryczny, Oddział Rehabilitacyjny) w lokalizacji Spółki przy ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot (dla Części 2)

2021.03.04
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.03.22
– Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia

2021.03.24
– Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia

2021.03.29
– Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia

2021.03.31
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2020.295 ze zm.)