Pomorskie Centrum Reumatologiczne Ogłoszenia Konkursy ofert Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/2/21

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – znak K/2/21

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie psychiatrii w Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym na rzecz pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z.o.o z siedzibą w Sopocie w podziale na 2 części:
1)      udzielanych przez lekarza specjalistę z dziedziny psychiatrii;
2)      udzielanych przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2021.03.04
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2021.03.17
– Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia

2021.03.19
– Informacja o wyborze cz.1
– Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia cz.2

2021.03.23
– Informacja o wyborze cz.2

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2020.295 ze zm.)