Co i czym leczymy

CO LECZYMY U DOROSŁYCH – SZPITAL

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów,
 2. Spondyloartropatie zapalne,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów.

CO LECZYMY U DOROSŁYCH – PORADNIA REUMATOLOGICZNA

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów,
 2. Spondyloartropatie zapalne,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów.

CO LECZYMY U DZIECI – SZPITAL

 1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
 2. Młodzieńcze spondyloartropatie,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe, dysplazje szkieletowe).

CO LECZYMY U DZIECI – PORADNIA REUMATOLOGICZNA

 1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
 2. Młodzieńcze spondyloartropatie,
 3. Zapalne układowe choroby tkanki łącznej,
 4. Układowe zapalenia naczyń,
 5. Niezapalne choroby stawów (nadmierna wiotkość stawów, zespoły bólowe i przeciążeniowe),
 6. Dysplazje szkieletowe i dziedziczne choroby tkanki łącznej(rozpoznanie, osteoporoza, leczenie we współpracy z innymi ośrodkami specjalistycznymi).

CO LECZYMY U DZIECI – ODDZIAŁ I PORADNIA REHABILITACYJNA

Schorzenia ortopedyczne

 1. bóle kręgosłupa, skoliozy, hyperkyfozy
 2. stany po urazach
 3. stany po zabiegach operacyjnych 
 4. wady wrodzone i rozwojowe kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych
 5. schorzenia mięśni, więzadeł i innych tkanek miękkich
 6. jałowe martwice kości
 7. przykurcze stawowe i inne

Schorzenia reumatologiczne

 1. zapalenia stawów i inne schorzenia reumatologiczne


Schorzenia neurologiczne 

 1. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa oraz inne niedowłady i porażenia
 2. uszkodzenia nerwów, splotów nerwowych
 3. obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe
 4. zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
 5. bóle kręgosłupa i kończyn
 6. zaburzenia integracji sensorycznej
 7. nieprawidłowy rozwój psychoruchowy

LECZENIE BIOLOGICZNE

Pomorskie Centrum Reumatologiczne prowadzi leczenie biologiczne w zakresie następujących terapeutycznych programów zdrowotnych:

 1. leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
 2. leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
 3. leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 4. leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)

CO LECZYMY U DOROSŁYCH – PORADNIA REHABILITACYJNA

Choroby układy ruchu o podłożu:

 • reumatologicznym,
 • ortopedycznym,
 • neurologicznym,
 • pourazowym.

ZAKRES STOSOWANYCH PROCEDUR WG ICD9

 • KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  89.02porada lekarska
  89.02porada lekarska
  89.393badanie spirometryczne
  89.501monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR
  89.521elektrokardiografia nieokreślona
  89.522elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami(z opisem)
  89.540monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
  89.542monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych typu Holter)
  93.101ocena lokomocji
  93.0102ocena samoobsługi
  93.0103ocena sprawności manualnej
  93.0104ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy
  93.0105ocena równowagi i stabilności
  93.0109ocena funkcjonalne-inne
  93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
  93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
  93.0402dynamometryczna ocena siły mięśniowej
  93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
  93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
  93.06pomiary długości kończyn
  93.0701pomiar obwodów części ciała
  93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
  93.1131ćwiczenia czynno-bierne
  93.1132ćwiczenia wspomagane
  93.1133ćwiczenia prowadzone
  93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
  93.1202ćwiczenia czynne wolne
  93.1204ćwiczenia samowspomagane
  93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
  93.1301ćwiczenia izometryczne
  93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
  93.1304ćwiczenia izotoniczne
  93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
  93.1813ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
  93.1901ćwiczenia równoważne
  93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
  93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
  93.1904ćwiczenia samoobsługi
  93.1907ćwiczenia zespołowe
  93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające
  93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
  93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
  93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
  93.1914ćwiczenia złożeniowe Burgera
  93.1915ćwiczenia synergistyczne
  93.2201pionizacja bierna
  93.2202pionizacja czynna
  93.2203przygotowanie do chodzenia
  93.2204nauka czynności lokomocyjnych
  93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
  93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
  93.27streching mięśni lub ścięgien
  93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
  93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
  93.3937naświetlanie promieniami IR – miejscowe
  96.521płukanie z usunięciem woskowiny
  96.591oczyszczenie rany – nieokreślone
  97.882usunięcie gipsu
  97.891usunięcie szwów z innej okolicy
  99.210wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
  99.219wstrzyknięcie antybiotyku – inne
  99.218podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
  99.232wstrzyknięcie kortyzonu
  99.239wstrzyknięcie innych sterydów
  99.2909wlew dożylny innej substancji leczniczej
  99.836naświetlanie promieniami Bioptron
  99.97900farmakoterapia doustna
  99.97902farmakoterapia domięśniowa
  99.97904farmakoterapia dożylna
  99.97905farmakoterapia śródskórna
  99.97906farmakoterapia podskórna
  99.97907farmakoterapia podjęzykowa
  99.97909farmakoterapia doodbytnicza
  99.99900odsysanie górnych dróg oddechowych
  99.99902badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
  99.999904uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
  81.911Aspiracja stawu
  81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
  83.95Aspiracja z tkanek miękkich – inne
  89wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
  89.0wywiad, ocena, konsultacja i badanie
  89.04opieka pielęgniarki i położnej
  89.01profilaktyka, promocja zdrowia
  89.07badanie fizykalne
  89.06monitorowanie układu krążenia
  94zabiegi związane z psychiką
  94.0badanie psychologiczne i testy
  00.1terapia lekowa
  99.0przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
  99.1wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
  99.17wstrzyknięcie insuliny
  99.18wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
  99.19wstrzyknięcie/infuzja antykoagulanta
  Aanalityka
  Cmorfologia krwi i badania hematologiczne
  Eserologia grup krwi
  Fwirusologia
  Gbadania układu krążenia
  Ichemia kliniczna 1
  Jbadania immunohematologiczne
  Kchemia kliniczna 2
  Lchemia kliniczna 3
  Mchemia kliniczna 4
  Nchemia kliniczna 5
  Ochemia kliniczna 6
  Sbakteriologia
  Ubakteriologia 2
  Vwirusologia
  Xparazytologia
  Ybadanie histopatologiczme
 • KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  87.164rtg zatok nosa
  87.171rtg czaszki w projekcji bocznej
  87.172rtg czaszki w projekcji strzałkowej(ap, pa)
  87.174rtg twarzoczaszki przeglądowe
  87.175rtg twarzoczaszki celowane
  87.176rtg czaszki przeglądowe
  87.177rtg czaszki-celowane
  87.221rtg kręgosłupa szyjnego- przeglądowe (ap, bok)
  87.222rtg kręgosłupa szyjnego celowane lub czynnościowe (skosy, celowane zdjęcia czynnościowe)
  87.231rtg odcinka piersiowego (ap, bok)
  87.232rtg odcinka piersiowego celowane lub czynnościowe
  87.241rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego (ap, bok)
  87.242rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe (skosy celowane czynnościowe)
  87.29rtg kręgosłupa inne-kr.piersiowo-lędźwiowy (AP skolioza)
  87.431rtg żeber
  87.432rtg mostka
  87.433rtg obojczyków
  87.440rtg klatki piersiowej
  87.441rtg klatki piersiowej inne-(np. szczyty klatki piersiowej)
  88.110rtg miednicy-przeglądowe (ap)
  88.191rtg jamy brzusznej przeglądowe
  88.21rtg kości barku i ramienia(staw barkowy ap, przez klatkę piersiową w pozycji
  88.22rtg kości łokcia i przedramienia (staw łokciowy ap, bok; kości przedramienia ap, bok
  88.23rtg nadgarstka, dłoni(dłoń ap,bok. skos,nadgarstek ap.bok)
  88.26rtg kości miednicy/biodra inne-stawy krzyżowo-biodrowe,test Riisera
  88.27rtg uda, kolana,podudzia (kość udowa ap, bok; staw kolanowy ap, bok, tunelowe, rzepek:kości podudzia ap, bok)
  88.28rtg kostki, stopy (stawy skokowe ap, bok; stopy ap, bok. skos
  88.331rtg łopatek
  88.721echokardiografia
  88.732usg piersi
  88.713usg tarczycy
  88.714usg naczyń szyi-Doppler
  88.717usg ślinianek
  88.734usg jamy opłucnowej
  88.761usg brzucha
  88.771usg zakrzepicy żył głębokich – Doppler
  88.772usg obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
  88.776usg naczyń kończyn górnych – Doppler
  88.777usg naczyń kończyn dolnych- Doppler
  88.790usg węzłów chłonnych
  88.793usg kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie
  88.794usg stawów barkowych
  88.795usg stawów łokciowych
  88.796usg stawów rąk lub stawów stóp
  88.797usg stawów biodrowych
  88.798usg stawów kolanowych
  89.02porada lekarska
  89.393badanie spirometryczne
  93.101ocena lokomocji
  93.0102ocena samoobsługi
  93.0103ocena sprawności manualnej
  93.0104ocena funkcjonowania kręgosłupa i miednicy
  93.0105ocena równowagi i stabilności
  93.0109ocena funkcjonalne-inne
  93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
  93.03ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego
  93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
  93.0409badanie mięśni – inne
  93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
  93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
  93.06pomiary długości kończyn
  93.0701pomiar obwodów części ciała
  93.0702pomiar obwodu głowy
  93.709inne pomiary antropometryczne
  93.0901ocena stanu neuromotorycznego
  93.0902ocena rozwoju psychomotorycznego
  93.0905elektrodiagnostyka
  93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
  93.1122ćwiczenia bierne wykonywane redresyjne
  93.1131ćwiczenia czynno-bierne
  93.1132ćwiczenia wspomagane
  93.1133ćwiczenia prowadzone
  93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
  93.1202ćwiczenia czynne wolne
  93.1204ćwiczenia samowspomagane
  93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
  93.1301ćwiczenia izometryczne
  93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
  93.1304ćwiczenia izotoniczne
  93.1305ćwiczenia izokinetyczne
  93.14odtwarzanie gry stawowej
  93.1501mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
  93.1502mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
  93.1503mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  93.1601mobilizacja małych stawów
  93.1602mobilizacja dużych stawów
  93.1701ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
  93.1709inne ćwiczenia bierne
  93.1804ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa-oklepywanie
  93.1811drenaż ułożeniowy
  93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
  93.1813ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
  93.1814nauka kaszlu i odksztuszania
  93.1901ćwiczenia równoważne
  93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
  93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
  93.1904ćwiczenia samoobsługi
  93.1905terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
  93.1907ćwiczenia zespołowe
  93.1908terapeutyczne gry zespołowe
  93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające
  93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
  93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
  93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
  93.1914ćwiczenia złożeniowe Burgera
  93.1915ćwiczenia synergistyczne
  93.2101wyciąg ręczny
  93.2201pionizacja bierna
  93.2202pionizacja czynna
  93.2203przygotowanie do chodzenia
  93.2204nauka czynności lokomocyjnych
  93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
  93.2401ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
  93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
  93.27streching mięśni lub ścięgien
  93.28streching powięzi
  93.3101indywidualne ćwiczenia w wodzie
  93.3103zbiorowe ćwiczenia w basenie
  93.3104zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
  93.3201kąpiel perełkowa
  93.3302kąpiel wirowa kończyn dolnych
  93.3310masaż hydropowietrzny
  93.3501ciepłe suche okłady
  93.3509zabiegi ciepłolecznicze – inne
  93.3602trening ciągły na bieżni lub cykoergonometrze rowerowym
  93.3603trening stacyjny
  93.3604trening marszowy
  93.3605trening marszowy z przyborami
  93.3606inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego
  93.3802metody reedukcji nerwowo-mięśniowej-metoda SI
  93.3806metody neurofizjologiczne-Metoda Vojty
  93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
  93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
  93.3810metody neurofizjologiczne-ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
  93.3812plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping/
  93.3827metody terapii manualnej-inne
  93.3911masaż klasyczny-całkowity
  93.3912masaż klasyczny-częściowy
  93.3913masaż segmentarny
  93.3914masaż punktowy
  93.3918masaż-inny
  93.3919galwanizacja
  93.3920jonoforeza
  93.3928prądy diadynamiczne
  93.3929prądy interferencyjne
  93.3930prądy TENS
  93.3931prądy KOTZA
  93.3931prądy TRABERTA
  93.3937naświetlanie promieniami IR-miejscowe
  93.3939laseroterapia
  93.3940laseroterapia punktowa
  93.3941pileloterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym
  93.3946termożele
  93.3950krioterapia ogólnoustrojowa
  93.3951krioterapia miejscowa ciekłym azotem
  93.3983pole magnetyczne stałe niskiej częstotliwości
  93.3986drenaż limfatyczny miejscowy
  93.3987drenaż limfatyczny ogólny
  93.3988elektrostymulacja mięśni
  93.3999zabiegi fizjoterapeutyczne – inne
  93.521założenie kołnierza szyjnego
  93.541założenie szyny z gipsem
  93.549założenie innej szyny unieruchamiającej
  93.821edukacja dzieci leżących w łóżku
  93.822edukacja specjalna dla osób niepełnostrawnych
  94.08Testy/ocena psychologiczna
  94.09Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne
  94.021test Bendera
  94.022test pamięci wzrokowej Bentona
  94.024skala pamięci Wechslera
  94.013test Wechslera dla dzieci
  94.49Inne poradnictwo
  96.591oczyszczenie rany – nieokreślone
  97.882usunięcie gipsu
  97.891usunięcie szwów z innej okolicy
  99.210wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
  99.219wstrzyknięcie antybiotyku – inne
  99.2909wlew dożylny innej substancji leczniczej
  99.835naświetlanie laserowe
  99.836naświetlanie promieniami Bioptron
  99.97900farmakoterapia doustna
  99.97902farmakoterapia domięśniowa
  99.97904farmakoterapia dożylna
  99.97905farmakoterapia śródskórna
  99.97906farmakoterapia podskórna
  99.97907farmakoterapia podjęzykowa
  99.97909farmakoterapia doodbytnicza
  99.97910farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
  99.9951pedobarografia
  99.999pozostałe procedury – inne
  99.99902badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
  99.99904uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
 • KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  93.0101ocena lokomocji
  93.0102ocena samoobsługi
  93.0103ocena sprawności manualnej
  93.0104ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
  93.0105ocena równowagi i stabilności ciała
  93.02ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego
  93.0401manualna ocena siły mięśniowej-Test Lovetta
  93.0402dynamometryczna ocena siły mięśniowej
  93.0503badanie zakresów ruchów kręgosłupa
  93.0504badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
  93.06pomiary długości kończyn
  93.0905elektrodiagnostyka
  93.1121ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
  93.1122ćwiczenia bierne wykonywane redresyjne
  93.1131ćwiczenia czynno-bierne
  93.1132ćwiczenia wspomagane
  93.1133ćwiczenia prowadzone
  93.1139inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
  93.1202ćwiczenia czynne wolne
  93.1204ćwiczenia samowspomagane
  93.1205ćwiczenia czynne w odciążeniu
  93.1301ćwiczenia izometryczne
  93.1303ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
  93.1304ćwiczenia izotoniczne
  93.1305ćwiczenia izokinetyczne
  93.14odtwarzanie gry stawowej
  93.1501mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
  93.1502mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
  93.1503mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  93.1601mobilizacja małych stawów
  93.1602mobilizacja dużych stawów
  93.1812czynne ćwiczenia oddechowe
  93.1901ćwiczenia równoważne
  93.1902ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
  93.1903ćwiczenia sprawności manualnej
  93.1904ćwiczenia samoobsługi
  93.1907ćwiczenia zespołowe
  93.1909ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
  93.1910ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
  93.1911ćwiczenia koordynacji ruchowej
  93.1912poizometryczna relaksacja mięśni
  93.1915ćwiczenia synergistyczne
  93.2102wyciąg mechaniczny
  93.2201pionizacja bierna
  93.2202pionizacja czynna
  93.2203przygotowanie do chodzenia
  93.2204nauka czynności lokomocyjnych
  93.23dopasowanie aparatów ortopedycznych
  93.2401ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
  93.2402nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
  93.27streching mięśni lub ścięgien
  93.28streching powięzi
  93.3104zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
  93.3201kąpiel perełkowa
  93.3301kąpiel wirowa kończyn górnych
  93.3302kąpiel wirowa kończyn dolnych
  93.3304natrysk-biczowy szkocki
  93.3307hydromasaż wielostrumieniowy
  93.3309hydromasaż podwodny-segmentarny
  93.3311hydromasaż wibracyjny segmentarny
  93.3502parafinoterapia
  93.3602trening ciągły na bieżni lub cykoergonometrze rowerowym
  93.3603trening stacyjny
  93.3802metody reedukcji nerwowo-mięśniowej-metoda SI
  93.3807metody neurofizjologiczne-Metoda NDT Bobath
  93.3808metody neurofizjologiczne-Metoda PNF
  93.3812plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping
  93.3912masaż klasyczny-częściowy
  93.3916masaż pneumatyczny
  93.3917masaż mechaniczny
  93.3919galwanizacja
  93.3920jonoforeza
  93.3928prądy diadynamiczne
  93.3929prądy interferencyjne
  93.3930prądy TENS
  93.3931prądy KOTZA
  93.3932prądy TRABERTA
  93.3935naświetlanie promieniami UV-miejscowe
  93.3937naświetlanie promieniami IR-miejscowe
  93.3939laseroterapia
  93.3943ultradźwięki
  93.3944fonoforeza
  93.3950krioterapia ogólnoustrojowa
  93.3951krioterapia miejscowa ciekłym azotem
  93.3953zawijania lub okłady borowinowe częściowe
  93.3962kąpiel solankowa częściowa
  93.3966kąpiel kwasowęglowa
  93.3981inne kąpiele
  93.3982pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
  93.3983pole magnetyczne stałe niskiej częstotliwości
  93.3985masaż wibracyjny
  93.3988elektrostymulacja mięśni
  93.3992terapia stałym polem elektrycznym
  99.835naświetlanie laserowe
  99.836naświetlanie promieniami Bioptron
 • PRACOWNIA USG:
  KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  88.721echokardiografia
  88.732usg piersi
  88.713usg tarczycy
  88.714usg naczyń szyi-Doppler
  88.717usg ślinianek
  88.734usg jamy opłucnowej
  88.761usg brzucha
  88.771usg zakrzepicy żył głębokich – Doppler
  88.772usg obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
  88.776usg naczyń kończyn górnych – Doppler
  88.777usg naczyń kończyn dolnych- Doppler
  88.790usg węzłów chłonnych
  88.793usg kończyn górnych lub dolnych-np. tkanki miękkie
  88.794usg stawów barkowych
  88.795usg stawów łokciowych
  88.796usg stawów rąk lub stawów stóp
  88.797usg stawów biodrowych
  88.798usg stawów kolanowych

   

  PRACOWNIA RTG:
  KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  87.164rtg zatok nosa
  87.171rtg czaszki w projekcji bocznej
  87.172rtg czaszki w projekcji strzałkowej(ap, pa)
  87.174rtg twarzoczaszki przeglądowe
  87.175rtg twarzoczaszki celowane
  87.176rtg czaszki przeglądowe
  87.17rtg czaszki-celowane
  87.21rtg kręgosłupa szyjnego- przeglądowe (ap, bok)
  87.22rtg kręgosłupa szyjnego celowane lub czynnościowe (skosy, celowane zdjęcia czynnościowe)/td>
  87.231rtg odcinka piersiowego (ap, bok)
  87.232rtg odcinka piersiowego celowane lub czynnościowe
  87.241rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego (ap, bok)
  87.242rtg odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe (skosy celowane zynnościowe)
  87.29rtg kręgosłupa inne-kr.piersiowo-lędźwiowy (AP skolioza)
  87.431rtg żeber
  87.432rtg mostka
  87.433rtg obojczyków
  87.440rtg klatki piersiowej
  87.441rtg klatki piersiowej inne-(np. szczyty klatki piersiowej)
  88.110rtg miednicy-przeglądowe (ap)
  88.191rtg jamy brzusznej przeglądowe
  88.21rtg kości barku i ramienia(staw barkowy ap, przez klatkę piersiową w pozycji
  88.22rtg kości łokcia i przedramienia (staw łokciowy ap, bok; kości przedramienia ap, bok
  88.23rtg nadgarstka, dłoni(dłoń ap,bok. skos,nadgarstek ap.bok)
  88.26rtg kości miednicy/biodra inne-stawy krzyżowo-biodrowe,test Riisera
  88.27rtg uda, kolana,podudzia (kość udowa ap, bok; staw kolanowy ap, bok, tunelowe rzepek:kości podudzia ap, bok)
  88.28rtg kostki, stopy (stawy skokowe ap, bok; stopy ap, bok. skos
  88.331rtg łopatek

   

  PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA:
  KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  88.981dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)

   

  PRACOWNIA KAPILAROSKOPII:
  KOD ICD9NAZWA PROCEDURY
  99.9950kapilaroskopia

KOMÓRKI MACIERZYSTE – PORADNIA UZDROWISKOWA

Nowa metoda leczenia osoczem bogatopłytkowym pobudza fizjologiczny proces gojenia, powoduje szybką regenerację zarówno tkanek miękkich jak i kości poprzez uwalnianie czynników wzrostu z płytek krwi. Metoda ta jest bardzo skuteczna oraz bezpieczna, znajduje zastosowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w rozmaitych patologiach stawów oraz przyczepów mięśni.

Godziny przyjęć: Poniedziałek 12:00 – 14:00

Koszt: 1000zł

Data modyfikacji: 25 listopada 2020