Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności O nas Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka

Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka

Z przyjemnością informujemy naszych Pacjentów i Współpracowników, że w dniu 15 września 2017 roku podpisana została Umowa z Ministerstwem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą na finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu p.t.:

„Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka.”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez 3 lata wspólnie w lekarzami POZ prowadzić będziemy działania w celu zwiększenia wykrywalności RZS.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Nr umowy: POWR.05.01.00.00-00-0023/17-00
Beneficjent : Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr aJadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.