Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności O nas Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka

Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka


Projekt został zakończony 30 września 2023 roku!

Z przyjemnością informujemy naszych Pacjentów i Współpracowników, że w dniu 15 września 2017 roku podpisana została Umowa z Ministerstwem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą na finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu p.t.:

„Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka.”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez 3 lata wspólnie w lekarzami POZ prowadzić będziemy działania w celu zwiększenia wykrywalności RZS.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Nr umowy: POWR.05.01.00.00-00-0023/17-00
Beneficjent : Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Celem projektu jest skrócenie okresu diagnostyki i zwiększenie wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów na wczesnych etapach choroby, co przekłada się na obniżenie kosztów leczenia ponoszonych ze środków publicznych oraz uniknięcia przyszłych kosztów rehabilitacji rent, itp.

Dofinansowanie projektu z UE: 2.019.084,00 zł

Grupa docelowa

Osoby w wieku produkcyjnym z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego będące w grupie podwyższonego ryzyka reumatoidalego zapalenia stawów.

Osoba do kontaktu

dr n. med. Małgorzata Sochocka – Bykowska,
tel. 58-555-75-81
wczesnyrzs@pcrsopot.pl

Biuro Projektu

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot

e-mail: wczesnyrzs@pcrsopot.pl

e-mail: przychodnia@pcrsopot.pl

tel. stacjonarny 058/ 555 75 81

tel. komórkowy 501 015 569

1. RZS ulotka dla pacjenta
2. Umowa_POZ_RZS
3. Aneks do umowy POZ_30.09.2023
4. Informacje dla lekarzy w zakresie rekrutacji uczestników projektu
5. Lista zgłoszonych osób_Umowa_POZ_RZS
6. Kwestionariusz Pacjenta _umowa POZ
7. Kwestionariusz Lekarza_umowa POZ
8. Oświadczenie_lekarza_pacjenta_św_udzielone_.umowa_POZ
9. Oświadczenie_uczestnika_projektu_dane_osobowe_umowa_POZ
10. Skierowanie_do_OWD_ wzór_umowa_POZ