Powrót do zdrowia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do marca 2023 roku rekrutuje kandydatów do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl – Projekty PFRON Kompleksowa Rehabilitacja oraz w ulotce zamieszczonej poniżej.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą kontaktować się z pracownikiem Oddziału Pomorskiego PFRON – p. Anną Zaremba pod nr tel. 58 350 05 45, 538 065 508 lub przez e-mail: azaremba@pfron.org.pl