Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

15 marca rusza piąta edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”!

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka (Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej)
  • Pracodawca przyjazny Seniorom (Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia)
  • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów (organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

Dokonać zgłoszenia mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego. 

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Nabór zgłoszeń trwa od 15 marca do 29 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/piata-edycja-konkursu-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniorow-zgloszenia-kandydatow-prosimy-przesylac-do-29-kwietnia-br-