Pomorskie Centrum Reumatologiczne O nas Aktualności Dołączyliśmy do Polskiej Federacji Szpitali

Dołączyliśmy do Polskiej Federacji Szpitali

Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie zostało przyjęte do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Federacja jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania.

PFSz zrzesza bezpośrednio prawie 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje, jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 500 placówek ochrony zdrowia w Polsce. Atutem Federacji stanowi spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

Główne cele Federacji to:
✓  rozwijać płaszczyznę integracji, wsparcia, komunikacji oraz wymiany wiedzy dla wszystkich Szpitali;
✓  doskonalić opiekę zdrowotną nad pacjentami, kapitał ludzki oraz zrównoważony rozwój;
✓  wpływać na kształt prawa;
✓  wykorzystywać pełniej potencjał Szpitali.

Więcej informacji na stronie:
https://www.pfsz.org/