Tomografia komputerowa

Warunki przyjęciaWarunki przyjęcia

PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Warunkiem przyjęcia do pracowni jest posiadanie skierowania na badanie tomografii komputerowej  wystawionego przez lekarza specjalistę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00:

  1. telefonicznie pod nr (58) 343-36-05
  2. lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter)

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie od lekarza specjalisty
  • przy badaniach z podaniem kontrastu dostarczenie skierowania na minimum 4 dni robocze przed badaniem
  • przed badaniem dostarczenie dokumentacji medycznej (wypisy, poprzednie badania TK, MR, USG, RTG – opisy wraz ze zdjęciami/płytami CD)


26 sierpnia 2021