Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ (DZIECIĘCEJ)

 • Warunkiem wpisu na listę pacjentów oczekujących na przyjecie jest posiadanie skierowania na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Dziecięcej) wystawionego przez:

  1. lekarza oddziału:
   • chirurgicznego,
   • ginekologicznego,
   • kardiologicznego,
   • neurochirurgicznego,
   • neurologicznego,
   • onkologicznego,
   • pediatrycznego,
   • reumatologicznego,
   • urazowo-ortopedycznego
   • urologicznego,
   • oraz lekarzy chorób wewnętrznych.
  2. lub w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarza poradni:
   • neurologicznej,
   • rehabilitacyjnej,
   • reumatologicznej,
   • urazowo-ortopedycznej.
 • Na podstawie posiadanego skierowania pacjent rejestruje się:

  1. osobiście w Izbie przyjęć Oddziału mieszczącej się w Sopocie przy ul. 23 Marca 93,
  2. telefonicznie pod nr (58) 522-67-91.

  U W A G A !

  • ORYGINAŁ SKIEROWANIA należy dostarczyć  w ciągu 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY.
  • W chwili rejestracji terminu PACJENT MUSI POSIADAĆ AKTUALNE SKIEROWANIE na rehabilitacje – wystawione w ciągu 12 m-cy, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY.
 • W wyznaczonym przy rejestracji dniu pacjent zgłasza się do Izby przyjęć o godzinie 8:00 wraz z wymaganymi dokumentami *.

* dokumenty wymagane w dniu przyjęcia na oddział:

 1. skierowanie na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (Dziecięcej),
 2. dokumentacja medyczna:
  • zdjęcia RTG,
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
  • wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem skierowania na rehabilitację.
 3. dodatkowo:
  1. leki zaordynowane przez lekarza specjalistę,
  2. posiadane zaopatrzenie ortopedyczne,
  3. własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory szkolne; Tu znajdziesz informacje o szkole
  4. strój do ćwiczeń (obuwie sportowe, koszulka, spodenki).

TUTAJ SPRAWDZISZ CZAS OCZEKIWANIA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ W CAŁEJ POLSCE:

Data modyfikacji: 22 czerwca 2020