test

Spotkanie edukacyjne dla pacjentów szpitalaSpotkanie edukacyjne dla pacjentów szpitala

Ból w chorobach reumatycznych był tematem kolejnego spotkania edukacyjnego dla pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Spotkanie poprowadził reumatolog naszego szpitala dr Bartosz Fiałek. Spotkanie odbyło się w sobotę 24 lutego br. w patio Pawilonu 2 szpitala.

Wykład dotyczył bólu w podstawowych schorzeniach reumatycznych: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgia czyli zespół chorobowy charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie ruchu. Poruszono także zagadnienia związane z bólem w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej i układowych zapaleń naczyń.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się:  jak radzić sobie z bólem, jakie interwencje niefarmakologiczne stosować, oraz jakie leki w przebiegu jakich chorób maja największą skuteczność i bezpieczeństwo.

Wszystkim  dziękujemy za tak liczny udział i aktywność  na spotkaniu. Zapraszamy, na kolejne wykłady organizowane przez personel Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.27 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych – znak K-4-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowych całodobowych diagnostycznych badań laboratoryjnych.

2024.02.26
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


26 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-6-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-6-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa.

2024.02.12
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.02.21
– Modyfikacja treści SWKO oraz terminu składania ofert

2024.02.27
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


12 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa – znak K-5-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza kardiologa.

2024.02.07
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.02.12
– Informacja o odwołaniu konkursu

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


7 lutego 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę – znak K-3-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza geriatrę.

2024.01.11
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.24
– informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


11 stycznia 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów- znak K-2-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów- znak K-2-24

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ortopedów.

2024.01.04
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.19
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


4 stycznia 2024

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej – znak K-1-24Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej – znak K-1-24

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji.

2024.01.04
– Ogłoszenie
– Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

2024.01.17
– Informacja o wyborze

Uwaga! Niniejszy konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991).


4 stycznia 2024

Księgowy / KsięgowaKsięgowy / Księgowa

Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku

KSIĘGOWEGO / KSIĘGOWEJ

Osoba pełniąca to stanowisko realizować będzie następujące zadania:

 • Przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dokumentów  księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w firmie przepisami,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Archiwizacja i segregowanie dokumentów księgowych
 • Udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z  ustawą o rachunkowości,
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • Kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi  (US, GUS, UM i inne),
 • Współpraca z innymi działami w zakresie księgowości i finansów,

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości,
 • Wykształcenie min średnie  kierunkowe,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,
 • Biegłość w posługiwaniu się systemami informatycznymi oraz obsługa pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, wysokie zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • Terminowość, rzetelność i skrupulatność,
 • Samodzielność oraz proaktywność w działaniu,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.

W zamian oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój działu,
 • Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę i zgrany zespół,
 • Szkolenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@pcrsopot.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3  w celu rekrutacji na stanowisko Księgowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


21 grudnia 2023

Szlachetna paczka – otwórzmy serca na Święta!Szlachetna paczka – otwórzmy serca na Święta!

W tym roku PCR Sopot po raz pierwszy przystąpił do ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna Paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna.

Akcja opiera się o ideę przekazywania bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Osoby potrzebujące otrzymują paczkę odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom. W tym roku objęliśmy opieką Pana Krzysztofa.
Pomysł utworzenia Paczki dla wybranej przez nas rodziny powstał w Administracji Szpitala. Zaangażowanie pracowników przyniosło nieoczekiwane efekty. Przygotowaliśmy 14 różnorodnych paczek zawierających żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, obuwie, kołdrę, poduszkę, pościel, maszynkę do golenia, a przede wszystkim nową lodówkę i odkurzacz. Udało nam się spełnić wszystkie życzenia Pana Krzysztofa.W zamian za udzieloną pomoc Nasz Szpital otrzymał dyplom gratulacyjny.Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki.


21 grudnia 2023