Badania RTG i USG

 • Rejestracji na badania RTG i USG można dokonać od poniedziałku do piątku:

  • osobiście w Pracowni RTG znajdującej się na parterze Pawilonu II (gabinet nr 15)  w godzinach 8:00-15:00,
  • telefonicznie pod nr (58) 555-75-66 w godzinach 8:30-14:00.

BADANIA NIEODPŁATNE wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.

BADANIA PŁATNE wykonywane są zgodnie z następującymi cennikami:

 • RTG klatki piersiowej1
  L.P. Nazwa usługi Cena (w zł.)
  1. Klatka piersiowa PA 30 zł
  2. Klatka piersiowa Pa + bok 45 zł
  3. Klatka piersiowa bok 30 zł
  4. Żebra 35 zł
  5. Obojczyk 20 zł
  6. Celowane na szczyty klatki piersiowej 20 zł

  RTG czaszki1
  L.P. Nazwa usługi Cena (w zł.)
  1.  Czaszka ap + bok 45 zł
  2.  Zatok 25 zł
  3.  1 staw skroniowo – żuchwowy 25 zł
  4.  2 stawy skroniowo – żuchwowe 40 zł
  5.  Celowane na ząb obrotnika 25 zł
  6.  Pogranicze czaszkowo – kręgosłupowe 25 zł

  RTG kończyny górnej1
  L.P. Nazwa usługi Cena (w zł.)
  1.  1 staw barkowy 25 zł
  2.  2 stawy barkowe 40 zł
  3.  1 ramię ap + bok 35 zł
  4.  2 ramiona ap + bok 50 zł
  5.  1 staw łokciowy ap+ bok 25 zł
  6.  2 stawy łokciowe ap + bok 45 zł
  7.  1 przedramię ap + bok 35 zł
  8.  2 przedramiona ap+ bok 50 zł
  9.  1 dłoń 15 zł
  10.  dłonie porównawczo 25 zł
  11.  1 dłoń ap+ bok 30 zł
  12.  dłoń bocznie 15 zł
  13.  dłoń skośnie 15 zł
  14.  2 dłonie ap + bok 40 zł
  15.  palec ap+ bok 25 zł

  RTG kończyny dolnej1
  L.P. Nazwa usługi Cena (w zł.)
  1.  miednica 40 zł
  2.  1 staw biodrowy 30 zł
  3.  2 stawy biodrowe 40 zł
  4.  1 kość udowa ap + bok 35 zł
  5.  2 kości udowe ap + bok 50 zł
  6.  1 staw kolanowy ap+ bok 20 zł
  7.  2 stawy kolanowe ap + bok 35 zł
  8.  rzepki osiowo 20 zł
  9.  1 staw kolanowy na stojąco 25 zł
  10.  2 stawy kolanowe na stojąco 40 zł
  11.  1 kość podudzia ap + bok 35 zł
  12.  2 kości podudzia ap + bok 50 zł
  13.  1 staw skokowy ap + bok 25 zł
  14.  2 stawy skokowe ap + bok 40 zł
  15.  1 stopa ap 15 zł
  16.  stopy porównawczo 25 zł
  17.  stopa ap + bok 30 zł
  18.  2 stopy ap + bok 40 zł
  19.  stopa skos 15 zł
  20.  pięta 15 zł

  RTG kręgosłupa1
  L.P. Nazwa usługi Cena (w zł.)
  1.  Kręgosłup szyjny bok 25 zł
  2.  Kręgosłup szyjny AP + bok 30 zł
  3.  Kręgosłup szyjny skosy 30 zł
  4.  Kręgosłup piersiowy Ap + bok 35 zł
  5.  Kregosłup piersiowy bok 20 zł
  6.  Kręgosłup lędźwiowy ap + bok 35 zł
  7.  Kręgosłup lędźwiowy bok 20 zł
  8.  Kręgosłup lędźwiowy skosy 35 zł
  9.  Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Ap + bok 50 zł
  10.  Kręgosłup piersiowo- lędźwiowy AP ( skolioza ) 20 zł
  11.  Kręgosłup piersiowo- lędźwiowy AP ( skolioza ) – uzupełnienie 25 zł
  12.  Stawy krzyżowo- biodrowe 30 zł
  13.  Stawy krzyżowo- biodrowe tomo ( 1 warstwa ) 20 zł
  14.  Kość krzyżowa 25 zł
  15.  Kość ogonowa 25 zł
  16.  Przeglądowa jama brzuszna 35 zł

   
  1Cena badania z opisem

 • BADANIA USG1
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. Usg jamy brzusznej80 zł
  2. Usg tarczycy80 zł
  3. Usg jąder80 zł
  4. Usg tkanek miękkich, powłok80 zł
  5. Usg ślinianek80 zł
  6. Usg 1-go stawu100 zł
  7. Usg stawów (2 stawy jednoimienne)170 zł

  PRZEPŁYWOWE BADANIE DOPPLEROWSKIE1
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1.Tętnic szyjnych i kręgowych100 zł
  2. Aorty i tętnic biodrowych120 zł
  3. Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej120 zł
  4. Tętnic 2-ch kończyn200 zł
  5. Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej120 zł
  6. Żył 2-ch kończyn200 zł
  7. Żył i tętnic 1-ej kończyny200 zł
  8. Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy)300 zł
  9. USG Doppler żył szyjnych90 zł
  10. USG Doppler tętnic nerkowych120 zł
  11. USG tętnic skroniowych100 zł
  12. USG przetoki tętniczo-żylnej120 zł

  INNE BADANIA
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1.Kapilaroskopia110 zł
  2.Echokardiografia100 zł

  1Cena badania z opisem

Data modyfikacji: 6 lipca 2017