Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
(HOSPITALIZACJA CAŁODOBOWA Z ZABIEGIEM OPERACYJNYM)

KROK I
Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ z rozpoznaniem jednostki chorobowej.
KROK II
Z powyższym skierowaniem i dodatkową dokumentacją medyczną* pacjent zgłasza się do Przychodni PCR w Sopocie przy ul Grunwaldzka 1-3 (rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 10.00-13.00 tel. 58 555-75-54 lub 55) w celu zarejestrowania się na konsultacje (konsultacje w każdą środę w godz. 15.00 -17.00) w trakcie której ORDYNATOR ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta podejmując decyzje o jego wpisaniu na listę oczekujących przekazując pacjentowi kartę potwierdzenia kwalifikacji do leczenia operacyjnego w PCR Sopot z informacją o rodzaju operacji oraz o przewidywanym terminie przyjęcia na oddział.
KROK III
W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się na czczo o godz. 7.00 do Sekretariatu oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w PCR Sopot ul. Grunwaldzka 5 z oryginałem skierowania oraz dodatkową dokumentacją medyczną* gdzie zostają przeprowadzone formalności związane z przyjęciem na oddział.
Ponadto w dniu przyjęcia pacjent powinien zabrać ze sobą leki własne, rzeczy osobiste (piżama, ręcznik obuwie na gumie) przybory toaletowe, kule łokciowe (pacjenci z zaplanowaną operacją kończyny dolnej) oraz dokonać usunięcia lakieru z paznokci.
* Dodatkowa dokumentacja medyczna:
 • Unijny Certyfikat COVID lub wynik testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2-wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym przyjęciem na oddział (Pacjent rejestrowany jest do wymazu przez PCR Sopot, wynik do odczytu w sekretariacie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej)
 • Aktualne wyniki następujących badań:
  • morfologia krwi
  • elektrolity
  • mocznik
  • kreatynina
  • CRP
  • INR
  • APTT
  • badanie poziomu hormonów tarczycy(pacjenci leczeni z powodu choroby tarczycy)
 • Wyniki ostatnich badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie będące powodem wystawienia skierowania


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce: