Warunki przyjęcia

NA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
(HOSPITALIZACJA 1 DNIA (TERMOLEZJA))

KROK I
Pacjent otrzymuje od lekarza POZ lub lekarza specjalisty skierowanie na ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ z rozpoznaniem jednostki chorobowej.
KROK II
Z powyższym skierowaniem pacjent zgłasza się osobiście lub telefonicznie do sekretariatu oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej PCR w Sopocie przy ul Grunwaldzka 5 w celu zarejestrowania się na wykonanie zabiegu (rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00 tel. 58 555-76-34) w trakcie którego zostaje wyznaczony termin na wykonanie zabiegu.
KROK III
W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się na wyznaczoną godzinę do Sekretariatu oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej PCR w Sopocie przy ul Grunwaldzka 5 z oryginałem skierowania oraz dodatkową dokumentacją medyczną* gdzie zostają przeprowadzone formalności związane z przyjęciem pacjenta.
* Dodatkowa dokumentacja medyczna:
  • Unijny Certyfikat COVID lub wynik testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2-wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym przyjęciem na oddział (Pacjent rejestrowany jest do wymazu przez PCR Sopot, wynik do odczytu w sekretariacie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej)


Tutaj sprawdzisz czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w całej Polsce: