Wolontariat szpitalny

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko zaprasza do współpracy w ramach programu wolontariatu szpitalnego.
Wolontariat może być realizowany w oddziałach szpitalnych dla dorosłych jak również w oddziałach dla dzieci.

Jeżeli …

  • jesteś osobą posiadającą trochę wolnego czasu i chciałbyś go poświęcić innym ?
  • chciałbyś zdobyć nowe doświadczenia, umiejętności i się rozwijać ?
  • chcesz wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności ?
  • chcesz czuć się potrzebnym ?
  • prowadzisz małą lub wielką firmę i myślisz o społecznej odpowiedzialności biznesu ?
  • chcesz rozwinąć wolontariat pracowniczy ?

skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu:

Agnieszka Bronk
tel: 58 555-75-65
e-mail: a.bronk@pcrsopot.pl

Wolontariusz podejmujący współpracę z naszym Szpitalem podpisuje porozumienie, w którym określony jest obszar realizacji wolontariatu, zakres obowiązków oraz czas świadczenia pomocy.

Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Data modyfikacji: 25 listopada 2020