Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału lek. med. Aleksandra Multan
Lekarze lek. med. Elżbieta Konkol-Szymik
lek. med. Donata Licznerska-Chabior
lek. med. Jarosław Marcinkiewicz
lek. med. Bożena Pobłocka
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Beata Dolna
Zespół pielęgniarski Magdalena Bednarek
Anna Chmielewska
Elzbieta Czech
Wioletta Frontczak
Katarzyna Kosk-Wiśniewska
Katarzyna Reglińska
Ilona Robel
Dorota Stoltmann-Konkel
Natalya Svorovska
Teresa Śpiewak
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
mgr farm. Hanna Kuźniar
tech. farm. Grażyna Dzioba
Psycholog Jakub Bieńkowski
Dietetyk Anna Górnowicz-Nicpoń
Sekretarka medyczna Natalia Hoga

Data modyfikacji: 3 stycznia 2019