Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału lek. med. Małgorzata Boćkowska
Lekarze lek. med. Katarzyna Olszewska
lek. med. Bożena Paczkowska
lek. med. Danuta Serewko-Giełdzik
lek. med. Dominika Zielińska
Zespół fizjoterapeutów Ewa Przybyłowicz
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa Irena Jezierna
Zespół pielęgniarski Marzena Brożek
Izabela Czerny-Jaworska
Honorata Karda
Magdalena Radelska
Iwona Magdzińska
Monika Malinowska
Dorota Nowak
Katarzyna Żuchowska
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
mgr farm. Hanna Kuźniar
tech. farm. Grażyna Dzioba
Psycholog mgr Magdalena Bilicka-Siewert
Dietetyk Anna Górnowicz-Nicpoń
Sekretarka medyczna Bogumiła Kuhnke

Data modyfikacji: 17 października 2017