Nasi specjaliści

Kierownik Oddziału dr n. med. Agata Deja
Lekarze lek. med. Hanna Ciecholewska
lek. rezydent Agata Leśnicka
lek. med. Ingrid Międlar
lek. med. Danuta Nowacka-Pikuła
lek. rezydent Anna Zawadzka
Zespół fizjoterapeutów mgr Agata Szeliga – koordynator zespołu fizjoterapeutów
mgr Magdalena Adamska
mgr Magdalena Baranowska
mgr Magdalena Dąbrowska
mgr Karolina Dombrowska
mgr Paulina Guz
licencjat Adrian Kordek
mgr Małgorzata Lewandowska
technik masażysta Joanna Machnikowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Ewa Żukowicz
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Kszonowska
Zespół pielęgniarski Elżbieta Burdzińska
Jadwiga Gajewska
Dorota Jaworska
Anna Łubniewska
Sylwia Podworska
Ewa Popielarczyk
Lucyna Radwańska
Joanna Rudnik-Piotrowska
Hanna Wojas
Farmaceuci mgr farm. Justyna Kaliszan
mgr farm. Hanna Kuźniar
tech. farm. Grażyna Dzioba
Psycholog mgr Magdalena Bilicka-Siewert
Dietetyk Anna Górnowicz-Nicpoń
Sekretarka medyczna Marta Hoppe

Data modyfikacji: 27 lipca 2017