Badania RTG i USG

 • Rejestracji na badania RTG i USG można dokonać od poniedziałku do piątku:

  • osobiście w Pracowni RTG znajdującej się na parterze Pawilonu II (gabinet nr 15)  w godzinach 8:00-15:00,
  • telefonicznie pod nr (58) 555-75-66 w godzinach 8:30-14:00.

BADANIA NIEODPŁATNE wykonywane są tylko pacjentom przebywających na naszych oddziałach szpitalnych oraz leczących się ambulatoryjnie w naszych poradniach, na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy PCR.

BADANIA PŁATNE wykonywane są zgodnie z następującymi cennikami:

 • RTG klatki piersiowej
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1.Klatka piersiowa PA30 zł
  2.Klatka piersiowa Pa + bok45 zł
  3.Klatka piersiowa bok30 zł
  4.Żebra35 zł
  5.Obojczyk20 zł
  6.Celowane na szczyty klatki piersiowej20 zł

  RTG czaszki
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. Czaszka ap + bok45 zł
  2. Zatok25 zł
  3. 1 staw skroniowo – żuchwowy25 zł
  4. 2 stawy skroniowo – żuchwowe40 zł
  5. Celowane na ząb obrotnika25 zł
  6. Pogranicze czaszkowo – kręgosłupowe25 zł

  RTG kończyny górnej
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. 1 staw barkowy25 zł
  2. 2 stawy barkowe40 zł
  3. 1 ramię ap + bok35 zł
  4. 2 ramiona ap + bok50 zł
  5. 1 staw łokciowy ap+ bok25 zł
  6. 2 stawy łokciowe ap + bok45 zł
  7. 1 przedramię ap + bok35 zł
  8. 2 przedramiona ap+ bok50 zł
  9. 1 dłoń15 zł
  10. dłonie porównawczo25 zł
  11. 1 dłoń ap+ bok30 zł
  12. dłoń bocznie15 zł
  13. dłoń skośnie15 zł
  14. 2 dłonie ap + bok40 zł
  15. palec ap+ bok25 zł

  RTG kończyny dolnej
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. miednica40 zł
  2. 1 staw biodrowy30 zł
  3. 2 stawy biodrowe40 zł
  4. 1 kość udowa ap + bok35 zł
  5. 2 kości udowe ap + bok50 zł
  6. 1 staw kolanowy ap+ bok20 zł
  7. 2 stawy kolanowe ap + bok35 zł
  8. rzepki osiowo20 zł
  9. 1 staw kolanowy na stojąco25 zł
  10. 2 stawy kolanowe na stojąco40 zł
  11. 1 kość podudzia ap + bok35 zł
  12. 2 kości podudzia ap + bok50 zł
  13. 1 staw skokowy ap + bok25 zł
  14. 2 stawy skokowe ap + bok40 zł
  15. 1 stopa ap15 zł
  16. stopy porównawczo25 zł
  17. stopa ap + bok30 zł
  18. 2 stopy ap + bok40 zł
  19. stopa skos15 zł
  20. pięta15 zł

  RTG kręgosłupa
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. Kręgosłup szyjny bok25 zł
  2. Kręgosłup szyjny AP + bok30 zł
  3. Kręgosłup szyjny skosy30 zł
  4. Kręgosłup piersiowy Ap + bok35 zł
  5. Kregosłup piersiowy bok20 zł
  6. Kręgosłup lędźwiowy ap + bok35 zł
  7. Kręgosłup lędźwiowy bok20 zł
  8. Kręgosłup lędźwiowy skosy35 zł
  9. Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy Ap + bok50 zł
  10. Kręgosłup piersiowo- lędźwiowy AP ( skolioza )20 zł
  11. Kręgosłup piersiowo- lędźwiowy AP ( skolioza ) – uzupełnienie25 zł
  12. Stawy krzyżowo- biodrowe30 zł
  13. Stawy krzyżowo- biodrowe tomo ( 1 warstwa )20 zł
  14. Kość krzyżowa25 zł
  15. Kość ogonowa25 zł
  16. Przeglądowa jama brzuszna35 zł
 • BADANIA USG
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1. Usg jamy brzusznej80 zł
  2. Usg tarczycy80 zł
  3. Usg jąder80 zł
  4. Usg tkanek miękkich, powłok80 zł
  5. Usg ślinianek80 zł
  6. Usg 1-go stawu100 zł
  7. Usg stawów (2 stawy jednoimienne)170 zł

  PRZEPŁYWOWE BADANIE DOPPLEROWSKIE
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1.Tętnic szyjnych i kręgowych100 zł
  2. Aorty i tętnic biodrowych120 zł
  3. Tętnic 1-ej kończyny górnej lub dolnej120 zł
  4. Tętnic 2-ch kończyn200 zł
  5. Żył 1-ej kończyny górnej lub dolnej120 zł
  6. Żył 2-ch kończyn200 zł
  7. Żył i tętnic 1-ej kończyny200 zł
  8. Żył i tętnic 2-ch kończyn (oba układy)300 zł
  9. USG Doppler żył szyjnych90 zł
  10. USG Doppler tętnic nerkowych120 zł
  11. USG tętnic skroniowych100 zł
  12. USG przetoki tętniczo-żylnej120 zł
  13. Echokardiografia100 zł

  INNE BADANIA
  L.P.Nazwa usługiCena (w zł.)
  1.Kapilaroskopia100 zł
  2. Echokardiografia100 zł

Data modyfikacji: 6 lipca 2017