Warunki przyjęcia

DO PORADNI REUMATOLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH

 

W celu zarejestrowania pacjenta do poradni reumatologicznej dla dorosłych wymagane jest skierowanie do lekarza reumatologa.

Termin wizyty do lekarza reumatologa można zaplanować od poniedziałku do piątku:

  1. osobiście w REJESTRACJI poradni czynnej w godzinach 7:30 – 14:00,
  2. telefonicznie pod nr (58) 555-7-554 lub (58) 555-7-554 w godzinach 7:30 – 10:30,
  3. za pośrednictwem e-Rejestracji.

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy na wizytę do reumatologa powinien posiadać:

  1. skierowanie do poradni reumatologicznej
  2. aktualne badania laboratoryjne

U W A G A !

  • W chwili rejestracji terminu należy POSIADAĆ JUŻ AKTUALNE SKIEROWANIE (wystawione z data bieżącą lub wcześniejszą), w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY.
  • ORYGINAŁ SKIEROWANIA należy dostarczyć  w ciągu 14 DNI od dnia zaplanowania terminu wizyty, w przeciwnym wypadku termin ten zostanie ANULOWANY

Data modyfikacji: 27 lipca 2017