Kierownictwo

  • lek. med. Barbara Gierak-Pilarczyk

    lek. med. Barbara Gierak-Pilarczyk

    Prezes Zarządu Spółki

Dyrektor Administracyjno Techniczny mgr Danuta Szkutnik
Dyrektor Finansowy mgr Grażyna Użarowska
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszka Bronk
Kierownik Działu Kadr Danuta Szostakowska
Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego mgr inż. Aneta Lewandowska
Z-ca Kierownika Działu Gospodarczo-Technicznego inż. Edward Dunst
Kierownik Działu Informatyki i Statystyki mgr Żaneta Danilewicz-Błońska
Kierownik I oddziału reumatologicznego lek. med. Aleksandra Multan
Kierownik II oddziału reumatologicznego lek. med. Grazyna Kot
Kierownik III oddziału reumatologicznego dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
Kierownik oddziału reumatologicznego dla dzieci lek. med. Małgorzata Boćkowska
Kierownik oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci dr n. med. Agata Deja-Koronowska
Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznej lek. med. Donata Licznerska-Chabior
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej lek. med. Teresa Adamowska-Puchała
Z-ca Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej dr n. ekon. Aleksandra Kasińska-Sarnowska
Kierownik Apteki mgr Justyna Kaliszan

Data modyfikacji: 13 grudnia 2018